A062

ดวามรวยนั้นฟรี เล่ม 2

350.00 ฿

เขียนโดย Dr. Napoleon Hill, Edited and Annotated by Bundit Ungrangsee
พิมพิ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2557
SKU: BOOK-00006 Category:

Product Description

  • แปลจากหนังสือ Think and Grow Rich หนังสือสร้างเศรษฐีที่ขายดีที่สุดในโลกกว่า 70 ล้านเล่ม
  • ในเวอร์ชั่นนี้จัดทำเป็นหนังสือสองภาษา (Dual Language ไทย-อังกฤษ) แปลเทียบบรรทัดต่อบรรทัด
  • แตกต่างจากทุกเวอร์ชั่นที่มีการตีพิมพ์ ด้วยคำอธิบายขยายความประเด็นสำคัญของเนื้อหา
    โดย บัณฑิต อึ้งรังษี วาทยกร นักคิด นักเขียนชื่อดังระดับโลกของไทย
  • ประกอบด้วยหนังสือ 2 เล่ม คือ ความรวยนั้นฟรี เล่ม 1 และเล่ม 2 ซึ่งมีเนื้อหาต่อเนื่องกันหนังสือ ความรวยนั้นฟรี แปลจากหนังสือ Think and Grow Rich หนังสือสร้างเศรษฐีที่ขายดีที่สุดในโลกกว่า 70 ล้านเล่ม และได้รับความนิยมมาอย่างยาวนาน เขียนโดย นโปเลียน ฮิลล์ ในเวอร์ชั่นนี้จัดทำเป็นหนังสือสองภาษา (Dual Language ไทย-อังกฤษ) แปลเทียบบรรทัดต่อบรรทัด โดยมี บัณฑิต อึ้งรังษี วาทยกร นักคิด นักเขียนชื่อดังระดับโลกของไทย รับหน้าที่นำเสนอ อธิบาย และเป็นบรรณาธิการเนื้อหาหลักประกอบไปด้วยหลักคิดเพื่อนำพาเราไปสู่ความมั่งคั่ง ร่ำรวย ซึ่งผู้เขียนได้รับความช่วยเหลือจาก แอนดรู คาร์เนกี มหาเศรษฐีชาวอเมริกัน ติดต่อเพื่อนๆ ที่เป็นมหาเศรษฐีด้วยกันมากกว่า 500 คน ให้ นโปเลียน ฮิลล์ ได้มีโอกาสเข้าไปสัมภาษณ์แบบเจาะลึกว่า อะไรที่เป็นเคล็ดลับความสำเร็จของพวกเขาเหล่านั้น แล้วนำข้อมูลที่ได้มาสรุปรวบรวมให้เกิดเป็นหนังสือเล่มนี้ขึ้นมา