25 %
Save 550.00 ฿
SOS#147-150 F

จูนสมองกับจีเนียส (SOUND OF SUCCESS VOL. 147- 150)

2,200.00 ฿ 1,650.00 ฿

เรามาชม clip อธิบายคอร์ส จูนสมองกับจีเนียส กันค่ะ

   Audio book ชุดนี้ ผมรวบรวมเคล็ดลับทั้งหมด ของการเป็น อัจฉริยะ
รวมทั้งสอนการนั่งสมาธิแบบอัลฟ่า (Alpha Meditation ) อย่างละเอียด
โดยมีการ guide การหายใจ โดยผมเอง บอกได้เลยว่า มันดีมาก
เป็นทางลัดสู่ความเป็นอัจฉริยะ ที่เมืองไทยต้องการมากๆ

SKU: SOS-147-150 Categories: ,

Product Description

finalCover4_Genius.indd