iSeminar : 15 กฎจักรวาลแห่งความสำเร็จ

50,000.00 ฿ 29,900.00 ฿

คอร์สนี้จะให้อะไรกับผู้เรียน ? เรียนไปเพื่ออะไร?

● วิธีโฟกัสพลังความคิด และ ชี้นำมันไปในทิศทาง ที่
สร้างผลลัพธ์แบบจงใจ
● สำเร็จเร็ว ในด้านส่วนตัว การงาน และธุรกิจ
● ทำงานมีประสิทธิผล รวดเร็วกว่า คนอื่นเป็น 10 เท่า
● สร้าง “นิสัย” ความคิดใหม่ๆ ที่ทำให้ความสำเร็จ “เป็น
อัตโนมัติ”
● ดึงพลัง “ที่ร่วมมือ” ของจักรวาล มาใช้ …เหมือนมี “ผู้
ช่วย” หรอืพาร์ทเนอร์ที่มองไม่เห็น (คนจะเรยีกคุณว่า
“โชคดี”)
● เป็น “ตัวอย่าง” ต้นแบบ ที่ดี ของสังคม ครบทั้ง 6 ด้าน

หมวดหมู่: