MINI BOX SET คบบัณฑิตเป็นพี่เลี้ยง (SOS# 184-185)

4,900.00 ฿ 3,900.00 ฿

คบบัณฑิตเป็นพี่เลี้ยง

17 เคล็ดลับสุดยอด
ที่ถ่ายทอดให้ ศิษย์เอก เพียงคนเดียวเท่านั้น!!
==================================

ครูรุ้งอยากแบ่งปัน คำสอนที่เปลี่ยนแปลงชีวิตครูรุ้ง
ไปตลอดกาล Audiobook ชุดนี้ ทุกคนจะมี อ.บัณฑิต
เป็นพี่เลี้ยง ผ่านคำสอนและ ผลลัพธ์ในชีวิตครูรุ้ง

พูดสอนโดย
ครูรุ้ง (พิมพ์ภัทรา พิมพ์รัตนากุล)
Love & Attraction Master