รับสมัครเพื่อนร่วมงาน

*****คุณสมบัติ*****

1. จบการศึกษาปริญญาตรี อายุไม่เกิน 35 ปี
2. มีความคล่องแคล่ว ว่องไว กระตือรือล้น
3. ชอบความท้าทายและพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
4. ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา ทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี มีความรับผิดชอบสูง
5. มีความพร้อมที่จะทำงานด้านการบริการ การติดต่อประสานงาน และการขาย

*****หน้าที่ความรับผิดชอบ*****
สนับสนุนและส่งเสริมการปฏิบัติงานภายใน บันทึกบัญชี จัดสต๊อก และขายสินค้า ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

*****เอกสารที่ใช้ประกอบการสมัครงาน*****
สำเนาบัตรประชาชน
สำเนาทะเบียนบ้าน
รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว 2 ใบ
สำเนาวุฒิการศึกษา (Transcript)
หลักฐานการแสดงการผ่านการเกณฑ์ทหาร
หนังสือรับรองการฝึกงาน (ถ้ามี)
หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี)
ใบสมัครงาน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *