เสน่ห์หน้ากล้อง(GRAND BOX SET SEMINAR VOL 19)

49,000.00 ฿ 35,900.00 ฿

เสน่ห์หน้ากล้อง

หลักสูตรการพูด เพื่อความมั่งคั่ง …เป็นหลัก!
Speak Your Way To Wealth

ภายใน BoxSet ประกอบด้วย Audio DVD + CD  รวม 12 แผ่น

     1. DVD คอร์สสัมมนา
     2. Audio CD สำหรับฟังในรถ เพื่อความสะดวกของท่าน

Category: