MINI-คอร์ส วิชาหน้าด้าน (MINI BOX SET (SOS# 178-182))

5,900.00 ฿ 4,900.00 ฿

คอร์สวิชาหน้าด้าน


จงทำดีต่อไป ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น!

==================================

คุณสำเร็จสูงสุดไม่ได้ ! ถ้ามัวแต่ แคร์คำพูดคนอื่น
พิเศษสำหรับชุดนี้

DVD วีดีโอ คุณบัณฑิต สรุป TOP 10 วิชาหน้าด้าน กว่า 1 ชั่วโมง
Audio เนื้อหา กลั่นกรองจากประสบการณ์ และการค้นคว้า
กว่า 20 แหล่งที่น่าเชื่อถือ เกี่ยวกับหลักคิดเรื่องนี้ กว่า 4 ชั่วโมงเต็ม

พูดสอนโดย
บัณฑิต อึ้งรังษี
อาจารย์ของอาจารย์